Menu
2018-02-03

Piąta pocztówka Fundacji wydana

Wydaliśmy kolejną (piątą) pocztówkę, czy podoba się Wam?

Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności. - o. Fabian Kaltbach

Fundacja Kenya Asante Sana Polska pomaga ok. setce dzieci, 30 kobietom, 20 mężczyznom z kenijskiej wioski Mwabungu k/Ukundy. Mężczyźni codziennie poszukują zarobku, a kobiety zajmują się domem. Zrealizowaliśmy kilka akcji, co polepszyło sytuację w wiosce. Zaktywizowaliśmy miejscową ludność, aby chciała poprawić warunki swojego życia. Dzięki temu w wiosce zmiejszył się głód, powstała studnia oraz m.in. wypożyczalnia potrzebnych narzędzi, ubrań i zabawek, kino plenerowe, a także rozwinięto kasę zapomogowo-pożyczkową.

Dom Małej Magdy - jednej z podopiecznych Fundacji, Mwabungu, luty 2016 r.

You don’t have to help, you can find a lot of reasonable arguments for specific cases against helping. But that will not change anything. They will still be hungry, sick, suffering, needy. It is better to sin in the excess of goodness and naivety than the excess of calculation and mistrust. - Fabian Kaltbach OFM

The charity Kenya Asante Sana Poland helps about 100 children, 30 women and 20 men from a Kenyan village Mwabungu near Ukunda. The men from the village look for a job every day and women look after the house. We have already taken some actions to improve the situation in the village. We have activated the local community in order for them to improve the conditions of their lives. Thanks to this, hunger decreased in the village. Also, a well was built and an equipment rental (tools, toys and clothes), an outdoor cinema as well as a mutual assistance and loan fund were established.

House of Little Magda - one of the Charity's beneficiaries, Mwabungu, February 2016.

Wszystkie pocztówki naszej Fundacji są do obejrzenia w naszej Galerii.

Tutaj istnieje możliwość skomentowania tej wiadomości na portalu społeczniościowym Facebook.

Partnerzy