Menu
Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności ...
tekst zastępczy

Aktualności

Mów ludziom prawdę o Kenii…2024-02-23

Mów ludziom prawdę o Kenii…

"Mów ludziom prawdę o Kenii…"
ponad 8 lat temu to właśnie zdanie usłyszałam w odpowiedzi na pytanie zadane Soshy (Kenijczykowi)..., pytanie, które brzmiało "Co mogę dla Ciebie / dla Was zrobić?"

Water tower Mwembenii w remoncie2024-02-21

Water tower Mwembenii w remoncie

Bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim, czyli Małgorzacie, Justynie, Teresie, i Annie za to, że zatrzymały się na chwilę i dostrzegły moją prośbę o pomoc, że przeczytały post i zaufały... Ludzka uwaga jest dziś niezwykle rzadkim zasobem. Szczególnie tu – na Facebook-u – uważność jest ...

Dlaczego warto pomóc?

Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący.
Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.”   - o. Fabian Kaltbach

„You don’t have to help, you can find a lot of reasonable arguments for specific cases against helping. But that will not change anything. They will still be hungry, sick, suffering, needy.
It is better to sin in the excess of goodness and naivety than the excess of calculation and mistrust.”   - Fabian Kaltbach OFM

Partnerzy